Helsingin Vieraskoti

"Jotain muuta tekemistä" Vieraskodin työtoiminta

Monien muiden asumispalveluyksiköiden tapaan asukkaiden työtoiminta on merkittävä osa myös Vieraskodin arkea. Työtoiminta toteutuu matalan kynnyksen periaatteella, ja vuoroja voi tehdä omien mielenkiinnon kohteiden, taitojen ja jaksamisen mukaan. Toiminta on kaikille asukkaille avointa ja töitä voi tehdä säännöllisesti tai satunnaisemmin, ryhmässä tai yksin.

Työtoiminnan tavoitteena on tarjota asukkaiden arkeen mielekästä tekemistä ja mahdollistaa onnistumisen kokemuksia. Toimintaan osallistuminen voi parhaimmillaan vahvistaa itseluottamusta ja auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia. Työvuoroihin sitoutuminen tukee arjen hallintaa ja voi vähentää päihteiden käyttöä. Monet työtoimintaan osallistuneet asukkaat ovatkin jatkaneet kohti kuntouttavaa työtoimintaa tai opiskelupaikkaa.

Työtoiminnan tehtäviä on moneen makuun keittiöhommista huoltoryhmään, juhlien järjestämisestä puutarhahommiin ja siivoukseen. Keittiötyöskentely on ollut suosituin työmuoto läpi Vieraskodin työtoiminnan historian. Keittiössä valmistetaan aamiaiset, viikoittaiset yhteisöruuat ja herkkuja yhteisiin juhliin. Lisäksi keittiön kautta lajitellaan ja tarjotaan jakoon Stadin safkan ja Kanniston hävikkilahjoitukset.

Ryhmämuotoista työtoimintaa on muun muassa puutarha- ja viherryhmissä. Talon sisäpihalla kasvatetaan kukkien lisäksi antimia jaettuun ruokapöytään. Sisätiloissa taas on huomattava määrä työtoimintalaisten hoitamia viherkasveja tuomassa iloa ja väriä yhteisiin tiloihin. Muiden elävien olentojen hoivaaminen ja huoltaminen on näyttäytynyt monelle merkityksellisenä tekemisenä huoltaen samalla tekijän mieltä. Sen lisäksi, että työtoiminta rytmittää asukkaiden arkea tuoden mieluista, ”jotain muuta”, tekemistä, työtoiminta mahdollistaa myös toimintaa ohjaaville työntekijöille omien mielenkiinnon kohteiden ja taitojen käyttöönoton omassa työarjessa.