Helsingin Vieraskoti

Vieraskodille on valittu uusi asukasedustaja

Vieraskodissa on jälleen valittu uusi asukasedustaja, joka toimii vuoden loppuun asti. Asukasedustaja osallistuu ympäristökierroksiin ja yksikön viikkopalavereihin kerran kuukaudessa, tarkoituksena saada myös asukkaiden ääntä kuuluviin sekä tehdä Vieraskotia näkyvämmäksi ympäristössä. Tämän vuoden asukasedustajaksi on valittu Gary, joka on asunut Vieraskodilla noin kaksi ja puoli vuotta. Gary kertoo yllättyneensä positiivisesti muuttaessaan Vieraskotiin ja viihtyvänsä edelleen. Hänen tavoitteenaan asukasedustajana on toimia linkkinä henkilökunnan ja asukkaiden välillä. Gary on aktiivisesti mukana myös työtoiminnassa ja haluaa kehittää asukkaiden asioita.