Helsingin Vieraskoti

Vieraskodin ensimmäinen asukasedustaja on valittu

Helsingin Vieraskodin asukaskokouksessa koettiin tiistaina 26.1.2021 historiallinen tapahtuma, kun kokouksessa valittiin ensimmäinen asukasedustaja. Hän on kolmikymppinen Olli, joka on asunut asumisyksikössä pian kolme vuotta. 

 

Olli kertoo, että hänestä alkuun yksikössä asumiseen oli rankka sopeutua, kun hän muutti Helsingin Vieraskodille. Sopeutumisvaiheen mentyä ohi hän huomasi, että yksikkö oli mahtava paikka asua ja naapurit mukavia. ”Olen erittäin kiitollinen Helsingin kaupungille, että olen saanut tämän paikan asumiseen. Olen sopeutunut tänne nyt hyvin.” Vieraskodilla asuessaan Olli kertoo elämänlaatunsa parantuneen. Hän kertoo päässeensä korvaushoitoon, joka on helpottanut arkea.

Asukasedustaja

Olli on hyvin otettu valinnastaan asukasedustajaksi, ja toivoo olevansa luottamuksen arvoinen. Halu vaikuttaa asioihin oli Ollin edustajaksi lähtemisen motiivi. Hän haluaa olla parantamassa asuinympäristönsä viihtyvyyttä. ”Haluaisin olla asukkaiden ääni ja tuoda kehitysideoita esiin. Haluan olla mukana kehittämässä asuinympäristöä parempaan suuntaan kaikille osapuolille. Haluan auttaa kaikkia.” 

 

Asukasedustaja osallistuu kuukausittain työntekijöiden kokouksiin, asukaskokouksiin ja johtoryhmän palavereihin. Asukasedustaja tuo asukkaiden äänen päätöstentekoon, joten hän on tärkeä viestin viejä ja tuoja asukkaiden ja työntekijöiden välillä. Lisäksi asukasedustaja on kehittämässä mm. yksikön arjen luistavuutta ja tapahtumia.